Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

1. KHÁI NIỆM SỰ CỐ

Posted by drvdt on T7, 01/06/2018 - 23:28
Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

1.1. Sự cố là gì?

Có nhiều khái niệm khác nhau về sự cố. Trong ICPS (The International Classification for Patient Safety v1.1 Jan 2009) của WHO cũng chỉ liệt kê ra các khái niệm này. Mỗi ngành nghề khác nhau, tiếp cận theo một cách khác nhau. Một sự cố (Incident) có thể hiểu tương tự như một sự kiện bất lợi (adverse event).

Sự cố là một sự kiện hoặc tình huống có thể gây ra, hoặc đã dẫn đến thiệt hại không chủ ý và/hoặc không cần thiết đối với một người, và/hoặc dẫn đến khiếu nại, mất mát hoặc hư hỏng. (An event or circumstance which could have, or did lead to unintended and/or unnecessary harm to a person, and/or a complaint, loss or damage.).

Sự cố an toàn người bệnh là một sự kiện hoặc tình huống có thể dẫn đến hoặc đã gây ra những thiệt hại không cần thiết cho bệnh nhân. (A patient safety incident is an event or circumstance that could have resulted, or did result, in unnecessary harm to a patient.).

1.2. STAR là gì?

Việc báo cáo các sự cố dù là cần thiết/bắt buộc cho việc cải tiến, tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu như bệnh viện tập chung hơn nữa cả vào báo cáo/nhận diện các nguyên nhân dẫn đến sự cố. Để bệnh viện có thể ngăn chặn sự cố xẩy ra. Do đó trên thực tế triển khai, bệnh viện cần đưa ra một khái niệm khác rộng hơn để ghi nhận các sự cố/tiền sự cố này.

Các ngành khác đã dùng các thuật ngữ “Vấn đề” (issue) hay “hình thái lý tưởng” với Toyota; IdeaStorm với DELL; ACT, STOP với các ngành công nghiệp nặng; “ý kiến”, “ý tưởng” (idea) với một số ngành khác. Thực chất các khái niệm này chung một mục đích là tìm ra các vấn đề thực sự để ngăn chặn sự cố xẩy ra.

STAR với ý nghĩa tích cực (Ngôi sao – thường là điều tốt đẹp) cùng với chu trình PDCA trong nội tại ý nghĩa của các từ viết tắt (Stop, Think, Act, Respond) thích hợp trong Y tế cũng như các ngành nghề thiên về dịch vụ và mang tính chất lao động trí óc nhiều.

Bảng tóm tắt STAR là gì và các bước cần làm khi gặp một STAR

S.T.A.R. là gì?

S.T.A.R. làm thế nào?

Sai sót, sự cố: từ nhân viên bệnh viện

Stop – dừng hành động, trạng thái bất thường

Thông tin bên ngoài: mọi đối tượng bên ngoài (hotline + hòm thư góp ý + truyền thông …)

Think – suy nghĩ lựa chọn thay thế và hậu quả/ kết quả

Áp dụng để ghi nhận điều tốt đẹp, tích cực cần khuyến khích

Act – làm những gì bạn nghĩ là tốt nhất

Rà soát lại: công việc của mình và đồng nghiệp để cải tiến

Respond: Review, Report, Responsibility, Reply – xem xét lại sự việc, báo cáo, xác định nhiệm vụ/ trách nhiệm, phản hồi

è STAR là những gì mà bạn nghĩ sẽ giúp bệnh viện tốt hơn!

è Hành động khi có STAR là hãy làm những gì giúp bệnh viện tốt hơn!

Khung khái niệm các thuật ngữ then chốt của An toàn người bệnh được sơ đồ hóa trong hình bên dưới.

Mối quan hệ của Sự cố - Vấn đề - Cải tiến – Tiêu chuẩn – Thực trạng

 

Mô hình theo quan niệm Quản lý bệnh viện chính là Quản lý chất lượng bệnh viện

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top