Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

2. PHÂN LOẠI SỰ CỐ - BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH

Posted by drvdt on T7, 01/06/2018 - 23:31
Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

2.1. Tổng quan về phân loại sự cố

ICPS của WHO là một tài liệu quan trọng để xây dựng chương trình STAR. ICPS đã tổng hợp nhiều ngành nghề khác và điều chỉnh cho phù hợp với Y tế. Hướng dẫn năm 2016 của Bộ Y tế về báo cáo cáo sai sót sự cố cũng áp dụng một vài cách phân loại đã có trong ICPS.

ICPS liệt kê 10 phân loại cấp cao (The 10 high level classes). Cũng có thể hiểu đây là khung khái niệm cho việc phân loại quốc tế về An toàn người bệnh (The Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety). Khung này chia ra 10 cấp, nó bao gồm xuyên suốt mọi đặc tính của một sự cố từ ban đầu đến khi giải quyết triệt để nguyên nhân của sự cố.

Tùy nhu cầu bệnh viện và các khoa phòng, bộ phận có thể đưa ra quy định về việc áp dụng các phân loại này một cách cụ thể trong các kế hoạch.

STT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

1

Loại sự cố

Incident Type

2

Kết quả người bệnh

Patient Outcomes

3

Đặc điểm người bệnh

Patient Characteristics

4

Đặc điểm sự cố

Incident Characteristics

5

Các yếu tố/nguy cơ dẫn đến sự cố

Contributing Factors/Hazards

6

Các yếu tố giảm nhẹ sự cố

Mitigating Factors

7

Phát hiện sự cố

Detection

8

Kết quả tổ chức

Organizational Outcomes

9

Hành động khắc phục

Ameliorating Actions

10

Các hành động để gảm nguy cơ

Actions to Reduce Risk

 

Chương trình STAR triển khai phân loại đó và giao cho các bộ phận trong bệnh viện phụ trách.

2.2. Phân loại sự cố theo lĩnh vực chuyên môn trong bệnh viện

Theo cách phân loại 1 “Loại sự cố” (Incident Type) bên trên, mỗi sự cố có thể được phân vào một số trong 13 loại. Và khi được phân loại như vậy, phần mềm sẽ tự động hiển thị các cấp phân loại chi tiết hơn (sâu hơn) tương ứng (Xem chi tiết trên phần mềm). Bộ phận phụ trách nhóm sự cố này sẽ có 1 trang hiển thị các sự cố cho họ. Họ có trách nhiệm tìm (các) nguyên nhân gốc rễ (vấn đề thực sự) và giải quyết (cải tiến).

STT

LOẠI SỰ CỐ

PHỤ TRÁCH

ĐẦU MỐI

1

Quy trình, thủ tục khám chữa bệnh

QLCL

CN. M

2

Sự cố y khoa, liên quan đến chuyên môn

KHTH

Bs. H

3

Tài liệu, hồ sơ bệnh án

KHTH

Bs. H

4

Nhiễm trùng bệnh viện

KSNK phụ trách

Bs. Th

5

Thuốc/Dịch truyền

Dược

DS. C

6

Máu/Sản phẩm máu

XN

Bs. H

7

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng

Bs. Th

8

Khí Y tế

VTTB

Ths. H

9

Vật tư, thiết bị Y tế

VTTB

Ths. H

10

Hành vi, giao tiếp ứng xử

CTXH

ĐD. C

11

Tai nạn, chấn thương, té ngã

HCQT

Ths. T

12

Cơ sở hạ tầng

HCQT

Ths. T

13

Quản lý Tổ chức, nguồn lực

TCCB

Ths. C

 

2.3. Các kênh tiếp nhận sự cố

Rà soát lại hoạt động thực tiễn của bệnh viện tại Việt Nam, sự cố có thể được ghi nhận bằng 8 kênh bên dưới. Mỗi kênh đều do một bộ phận phụ trách báo cáo và thúc đẩy khắc phục (hậu quả) sự cố và giải quyết vấn đề (nguyên nhân).

STT

KÊNH TIẾP NHẬN SỰ CỐ

PHỤ TRÁCH

ĐẦU MỐI

 

1

Đường dây nóng Bộ Y tế, Sở Y tế, Lãnh đạo bệnh viện

QLCL

NHS. L

2

Hòm thư góp ý

CTXH

ĐD. C

3

Đơn thư khiếu nại, tố cáo; Biểu tình

KHTH

BS. H

4

Báo cáo sự cố trên giao ban

KHTH

ĐD. B

5

Báo cáo sự cố trong các buổi họp cấp bệnh viện ngoài giao ban

QLCL

NHS. L

6

Kiểm tra, giảm sát

QLCL

CN. Đ

7

Truyền thông: báo, đài, internet

CTXH

ĐD. C

8

Báo cáo tự nguyện (tự phát hiện)

Các khoa phòng

ĐD/KTV/NHS trưởng

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top