Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

3. QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO SỰ CỐ

Posted by drvdt on T7, 01/06/2018 - 23:31
Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

3.1. Những sự cố cần báo cáo

Theo sơ đồ khung khái niệm các thuật ngữ liên quan đến sự cố. Tất cả những sự kiện (event) hay tình huống (circumstance) nào là vấn đề (problem), rủi ro (harzard), nguy cơ (risk), sự cố (incident), tác hại (harm), tai nạn (accident) nào đều có thể báo cáo. Những cái đó đều giúp bệnh viện tốt hơn nếu được báo cáo thay vì che dấu.

3.2. Báo cáo sự cố tự nguyện và Báo cáo sự cố bắt buộc

Có kênh báo cáo sự cố bắt buộc (kênh 1-7 bên dưới) và báo cáo sự cố tự nguyện (kênh 8). Dù theo kênh nào thì sự cố cũng được chia làm 13 lĩnh vực bên trên (2.2. Phân loại sự cố theo lĩnh vực trong bệnh viện).

3.3. Báo cáo khi nào

- Về thời gian: báo cáo phải được thực hiện trong tối đa 24h. Tuy nhiên cần báo cáo càng sớm càng tốt.

- Về thời điểm báo cáo: chỉ nên báo cáo sau khi đã cố gắng hết sức với trình độ và phạm vi quyền hạn của mình tập trung khắc phục hậu quả và giải quyết nguyên nhân mà mình tìm ra.

Lãnh đạo và quản lý mong muốn càng nhiều báo cáo sự cố càng tốt nhưng chỉ khi đó là các sự cố đã được khắc phục hậu quả và giải quyết nguyên nhân!

Không ai khắc phục hậu quả kịp thời và hiệu quả bằng chính người phát hiện đầu tiên, ngay tại lúc sự cố diễn ra. Và cũng không có lúc nào tốt bằng lúc đó để tìm ra nguyên nhân thật sự dẫn đến sự cố. Hãy tận dụng cơ hội này để chính từng nhân viên có thể giúp bệnh viện tốt hơn.

3.4. Ai báo cáo

Người phát hiện ra sự cố là người cần báo cáo. Những người khác gây ra/liên quan có thể báo cáo bổ sung hoặc báo cáo từ các khía cạnh khác nếu cần.

3.5. Báo cáo ở đâu, cho ai

- Luôn ưu tiên việc thông báo về sự cố với chính những người gây ra/liên quan đến sự cố.

- Báo cáo cho quản lý trực tiếp.

- Báo cáo trên phần mềm Chương trình STAR của bệnh viện (phòng QLCL phụ trách).

3.6. Cách báo cáo

Xem quy trình Quản lý sự cố và Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý sự cố (Chương trình STAR)

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top