Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ SỰ CỐ

Posted by drvdt on T7, 01/06/2018 - 23:32
Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

4.1. Khắc phục hậu quả sự cố

Cá nhân, tập thể gây ra/liên quan đến sự cố chịu trách nhiệm cao nhất trong việc khắc phục hậu quả do sự cố gây ra.

Tùy mức độ nghiêm trọng của hậu quả, phụ trách các lĩnh vực chuyên môn (xem 2.2.) và phụ trách các kênh ghi nhận sự cố (xem 2.3.) sẽ hỗ trợ theo chỉ đạo của Lãnh đạo bệnh viện.

4.2. Giải quyết vấn đề (loại bỏ nguyên nhân)

Phân công theo “2.2. Phân loại sự cố theo lĩnh vực chuyên môn trong bệnh viện”.

4.3. Ghi nhận, báo cáo, giảm sát, thúc đẩy hành động

Phân công theo “2.3. Các kênh tiếp nhận sự cố”.

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top