Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

D1.2. Hướng dẫn Lập và Triển khai Kế hoạch cải tiến chất lượng chung của bệnh viện

Posted by drvdt on T7, 01/06/2018 - 23:19
Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

Hướng dẫn này triển khai tiêu chí D1.2

Bao gồm:

- Kế hoạch CTCL chung bệnh viện.

- Kế hoạch CTCL của từng khoa phòng.

- Đề án/Kế hoạch CTCL cụ thể dựa theo Bộ tiêu chí chất lượng (kiểu PULL).

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top