Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

D2.2. Hệ thống Quản lý sự cố trong bệnh viện

Posted by drvdt on T7, 01/06/2018 - 22:59
Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

Xin xem các chuyên mục bên dưới.

Ngoài kế hoạch chung triển khai hệ thống sự cố, chúng tôi sẽ đưa ra cách tính hợp các văn bản, quy định khác liên quan đến sự cố. Chúng ta cần tích hợp các quy định riêng lẻ đó vào một hệ thống duy nhất.

Ngay cả Bộ tiêu chí chất lượng, thì các tiểu mục liên quan đến báo cáo sự cố cũng rải rác ở nhiều tiêu chí chứ không chỉ có tiêu chí D2.2.

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top