Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Lưu ý

Posted by drvdt on T7, 01/06/2018 - 23:22
Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

- Các thuật ngữ quan trọng, dễ nhầm lần được đi kèm tiếng Anh trong ngoặc.

- Các bản dịch có thể thay đổi để sát nghĩa hơn. Chúng tôi đã đưa tiếng Anh đi kèm để tránh hiểu sai.

- Hướng dẫn đi kèm phần mềm Chương trình STAR – Quản lý sai sót sự cố.

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top