Hướng dẫn khám và làm bệnh án

Chào các bạn,

Việc khám bệnh  và làm bệnh án gắn liền với nghề y của chúng ta. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn cho những bạn sau trong việc khám bệnh và làm bệnh án:

+ Mới đi lâm sàng, mới tiếp xúc với chuyên khoa, bệnh,…lần đầu, lần 2.
+ Chưa nắm vững lý thuyết, có thể do các bạn chưa có đủ thời gian để hiểu được vì vừa học vừa làm.
+ Do tâm lý: có thể các bạn hiểu, nhớ bài nhưng trước bệnh nhân lung túng.

Do đó, những bài viết về hướng dẫn khám bệnh và làm  bệnh án không chỉ cho chuyên khoa mà cho từng bệnh sẽ tạo thuận lợi cho các bạn trong việc đi lâm sàng khi chưa chắc kiến thức và tâm lý chưa tự tin khi tiếp xúc bệnh nhân.

Chúng tôi tạo ra các mẫu, mong các bạn bổ sung thêm để cho việc thăm khám hoàn thiện nhất. Ngoài lý thuyết, còn là các trường hợp lâm sàng tổng hợp lại. Các bạn nên phô tô các bài này ra để khi đi lâm sàng đem ra thực hành.

Bệnh nhân là người thầy vĩ đại nhất!
Bệnh án khác