Hô hấp đảo ngược và lắc lư trung thất có thể gây tử vong cho bệnh nhân?