Điện tâm đồ trong nhồi máu cơ tim cấp

Tại sao nhồi máu cơ tim thành sau dưới chuyển đạo DIII có ST chênh nhiều nhất??

drvdt cập nhật lúc 27/10/2013 - 11:14 trong Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam

Trả lời:

Động mạch vành phải cung cấp cho thành sau dưới của tim. Vậy sẽ nhìn rõ hình ảnh ST chênh ở chuyển đạo của thành dưới II, DIII, AVF và chuyển đạo của thành sau: gián tiếp trên V1-V4. Tuy nhiên, chuyển đạo DIII có hướng với vận động của thất phải nên sẽ có ST chênh hơn so với trên các chuyển đạo khác. Vì vậy gợi ý đến NMCT thất phải có thể là khi nhìn thấy ST chênh trên các chuyển đạo của thành sau dưới với ST chênh nhất ở DIII.
( songdaitroirong, yhanoi.com)

Cơ chế của nhồi máu cơ tim với ST chênh lên và không chênh lên?

drvdt cập nhật lúc 27/10/2013 - 11:14 trong Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam

Trả lời:

1. Cơ chế nhồi máu cơ tim ST chênh lên

Do tắc hoàn toàn nhánh động mạch vành, nó chỉ ra cụ thể vùng nào bị nhồi máu ( trong NMCT ST chênh lên mình quan tâm đến vùng nhồi máu giúp định hướng lúc xác định mạch vành nào bị tắc).

2. Cơ chế nhồi máu cơ tim ST không chênh lên