Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Kiểm tra bệnh viện cuối năm 2016

T4, 11/16/2016 - 16:34 -- drvdt
Dates: 
Chủ nhật, Tháng 11 20, 2016 - 07:00 to Thứ bảy, Tháng 12 31, 2016 - 16:30
Location: 
Hà Nội
Hà Nội Hà Nội
Việt Nam
Description: 

Kiểm tra theo kế hoạch khu vực phía Bắc

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top